REGULAMIN SZKOŁY SARASVATI 1) Postanowienia ogólne Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów: Medicover, FitProfit,
Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych, indywidualnych .
Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia i urządzeń Studia wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Studia z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Studio.
Kursanci, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Studia.
Kursant przed zajęciami w szkole Sarasvati powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w/przez Sarasvati.
Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w szkoły Sarasvati jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
2) Karnety i wejścia jednorazowe W szkole Sarasvati obowiązują karnety wejściowe i open:
Karnet WEJŚCIOWY, ważny przez 30 dni, dostępny jest w wersjach na:
– 4 zajęcia – 6 zajęcia – 8 zajęć
Karnet OPEN umożliwia uczestnictwo w zajęciach w ramach wykupionego czasu na: – 1 miesiąc (30 wejść) – 3 miesiące (60 wejść)
Można również zakupić wejście pojedyncze na zajęcia indywidualne z instruktorem.
Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc z wyjątkiem opisanym w pkt 3) ppkt 11.
Karnet jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Nie należy udostępniać go innym. Studio ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
Brak obecności po zarezerwowaniu miejsca w grafiku zajęć: karnety WEJŚCIOWE – zajęcie zostaje automatycznie ściągnięte.
Brak obecności po zarezerwowaniu miejsca w grafiku zajęć: karnety OPEN oraz rezerwacje z kart Medicover, Fit Profit, – następuje blokada możliwości zapisów na 7 dni.
Możliwość rezygnacji z zarezerwowanych zajęć tylko do trzech godzin przez planowanymi zajęciami.
Karnet normalny oraz open dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Sarasvati zgodnie z grafikiem.
Niewykorzystane wejścia z karnetów normalnych nie przechodzą na następny okres.
Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
Zakupione karnety nie podlegają zwrotom. 3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w recepcji studia lub przez STREFĘ KLIENTA. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Kursanta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych h i open oraz posiadaczy kart partnerskich.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 3 godziny przed zajęciami.
Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściowych (czyli na 1, 4, 6, 8 wejść), po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrane wejście z karnetu bez możliwości odrobienia.
Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem wejść na zajęcia do Studia na okres 7 dni bez możliwości przedłużenia karnetu.
Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy kart systemów: Medicover, FitProfit , po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem wejść na zajęcia do Studia na okres 7 dni.
Kursant ma prawo zawiesić karnet OPEN trzymiesięczny na okres od 7 do 14 dni jednorazowo w ciągu roku.
Osobą które nie wypiszą się z zajęć Aerial jogi 3h przed zajęciami, będzie odpisywane wejście z karnetów.
Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.
Wypisy maksymalnie godzinę przed zajęciami.
4) Płatności Sprzedawcą usług jest Szkoła jogi Sarasvati
Monika Bolesta Warszawska 21
05-200 Wołomin
NIP 125-087-15-35
Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką, kartą w Recepcji Szkoły Sarasvati lub przez systemate